Krajane.cz - Belgie | Británie | Francie | Německo | Irsko | Kanada | Nizozemsko | Nový Zéland | Rakousko | Řecko | Švédsko | Švýcarsko | USA
Aachen | Augsburg | Berlin | Bonn | Bremen | Dortmund | Dresden | Düsseldorf | Erfurt | Frankfurt | Freiburg | Hamburg | Hannover | Karlsruhe | Kassel | Kiel | Köln | Konstanz | Leipzig | Magdeburg | Mainz | Mannheim | München | Nürnberg | Passau | Regensburg | Rostock | Saarland | Stuttgart | Trier | Ulm | Wiesbaden | Würzburg | Jinde v Německu
Vítejte :) | Uživatel: Heslo: Pamatovat: | Zaregistrovat! | Heslo? | cz sk de en
Personal tools
Views

Německé občanství


From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Německé občanství má tyto výhody

 • můžete volit do německého Parlamentu
 • získáte německý pas, můžete tedy jezdit bez víza i do zemí, kde má Česká či Slovenská republika vízovou povinnost, ale Německo ji nemá
 • můžete bez problému pracovat a podnikat ve všech státech EU
 • můžete se ucházet o pracovní místo i ve veřejné správě, policii, justici, armádě, komunální i vysoké politice, kde bývá německé občanství podmínkou.

Jak získat německé občanství

Podmínky

 • 8 let pobytu v Německu, tzn. od přihlášení k pobytu. Společně s vámi můžou získat občanství taky vaše děti a partner, ikdyž v Německu ještě 8 let nepobývají. Děti můžou samy požádat o německé občanství od 16ti let.
 • čistý trestní rejstřík - nebo uvedené jen drobné delikty
 • souhlasit s německou ústavou
 • jazyková vybavenost
 • a další ...
 • Poplatky za "Einbürgerung": celkově ca 260 - 280 EUR + poplatek za cestovní pas
  • Test na místní VHS (Volkshochschule, www.meine-vhs.de): ca 25 EUR (za každý pokus)
  • Jazyková zkouška: ca 100 EUR
  • Alternativně přípravné kurzy němčiny na test: ca 100 EUR
  • Další člen rodiny (dítě do 16ti let): ca 51 EUR
  • Žádost a poplatek za zpracování: ca 15 EUR
  • poplatek za nový německý cestovní pas (40-80 EUR).
 • Více tady: muenchen.de/... - možnost bezplatného poradenství, není třeba se objednat předem.

Více:

 • Pro ČR je prostředníkem Velvyslanectví SRN v Praze - Prag.diplo.de
 • Získat německé občanství je zase trochu těžší
  • Zavedení testů (Einbürgerungstest) od 1.9.2008. Celkem je 310 otázek, které je možné předem nastudovat. V testu je vždy nutné odpovědět správně na 17 otázek ze 33 náhodně vybraných. V každé otázce je jedna ze čtyř odpovědí správně. Test trvá jednu hodinu. Je možné jej složit na "Volkshochschule". Platí se jednorázový poplatek 25€.
  • Jazyková zkouška (B1)
  • Trestní rejstřík
 • Einbürgerungstest: 100 Fragen, 100 Antworten - Welt.de - Test pro získání německého občanství. V testu se vyskytuje řada témat jako Evropská unie, vojenská služba, studium, významná výročí, zeměpis, politika, zákony a řada dalších.

Pro ty, kteří přijedou do Německa a mají­ německé a české (dvojí) občanství­

 • Nahlášení ­ k pobytu - Až se po pří­jezdu ubytujete, tak se stačí ­ na KVR přihlá¡sit a požádat o Lohnsteuerkarte. Na KVR se ptají ­ taky jestli má¡te dvojí ­ občanství ­ a kde jste ho zí­skali. Pokud si nahlásíte v D Hauptwohnung, tak by jste si měli v ČR Hauptwohnung odhlásit a taky odevzdat českou občanku.
 • Občanka - Pokud už máte trvalé ubytování, ­ tak doporučuju vyř­dit občanku, ovšem není ­nutné. Z praktického hlediska je lehčí ­u sebe nosit tenkou občanku než pas. Při změně adresy zůstane stejně občanka, přelepí ­ vám jen vzadu adresu, stejně u pasu.
 • Řidičák - Doporučuju přepsat český řidičák na německý, dří­ve před vstupem ČR do EU na to byla dokonce lhůta půl roku od přicestování do Německa jinak se musela dělat autoškola v Německu znova. Pokud ­řídíte auto s německými spzkami, tak je lepší ­ ukazovat německý řidičák. Při žádosti o něm. řidičák odevzdáte ten český, pak až dostanete německý, tak by vám ten český měli vrátit. Pokud se tak náhodou nestane, tak si můžete vyří­dit český v ČR znovu. Český řidičák a občanku(pas) raději ukazovat pokud ří­dí­te české auto.
 • Studium - Nikdo po vás nebude chtí­t jazykovou zkoušku . Z vysoké školy v ČR vám nemusí uznat ani když máte německé občanstvi. Uznání vzdělání pro inženýry, právníky a lékaře se vyřizune např. na Bayerische Regierung.
 • Vojna - Pokud vás chtějí ­ poslat na vojnu, musí­te jim dokázat že jste v Německu jen dočasně, že jezdí­te do ČR za rodinou, tzn. že vaše Lebensgrundlage není ­ v BRD. Nejlepší ­ je napsat že jste přijeli do BRD jen na studia (praktikum) a po studiu se plánujete vrátit zpátky do ČR. Pak k tomu připíšete: "Aus diesem Grund habe ich meine Lebensgrundlage und meinen Ständigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Nach dem Par. 1 Abs. II WPflG wird deshalb das Ruhen der Wehrpflicht festgestellt, weil die Wehrpflichtvoraussetzungen in diesem Fall nicht vorliegen. Deshalb sollte ich von der Wehrüberwachung nach Par. 24 Abs. IV WPflG befreit werden."
  • Změna: Od 1.7.2011 končí v Německu oficiálně branná povinnost, ve skutečnosti skončí už v březnu 2011.

Jak je to s dvojitým občanství­m?

Sudety nebyly pří­mou součást­ í říše. Jižní území ­ bylo připojeno k Ostmarce, zbytek tvořil Sudetskou župu (hl. město Reichenberg, čili Liberec), obě v rámci Velkoněmecké říše. Z předválečné ČSR bylo pří­mo k Německé říši připojeno jen Hlučí­nsko, které bylo součástí ­ pruského Slezska již v l. 1742-1918 - nebylo tedy součástí ­ Rakouska-Uherska, proto bylo připojeno zpět a tamn­í obyvatelé zí­skali pří­mo říšské občanství­ včetně povinnosti rukovat do Wehrmachtu, kterou třeba sudetští ­ Němci neměli. Na Hlučí­nsku žili etničtí­ Češi, proto bylo po r. 1918 přiznáno ČSR a po r. 1945 tam neproběhl odsun. Dí­ky německému zákonu o občanství ­ - tzv. zákon krve a půdy - mají ­ dnes nárok na občanství ­ Spolkové republiky, které si často vymí­nili.) Česká část Těší­nska byla přičleněna ke Generální­mu gouvernemantu.


Těšínsko a Hlučínsko

Historie:

Deutsche Volksliste 1.

Hlučí­nsko a Těší­nsko tvoří ­ jen nepatrnou část Ostravského kraje. Do první ­ světové války bylo Těší­nsko samostatným knížectví­m v rámci rakouské monarchie, které se táhlo až k dnešní­mu Bialsku v Polsku. Po válce o Těší­nsko v letech 1918-1920 byla země­ rozdělena mezi Polsko a Československo. Po mnichovské dohodě v roce 1938 okupovalo Těší­nsko Polsko a v roce 1939 nacisté. Ze západu je Těší­nsko ohraničeno řekami Odrou a Ostravicí­, ze severu Olší­ a ze severovýchodu pásmem těšínských Beskyd při polské hranici, z východu slovenskou hranicí­ a z jihu jde hranice hřebeny Moravskoslezských Beskyd k řece Ostravici. Hlučí­nsko leží­ v okrese Opava a zčásti dokonce v okrajových částech dnešní­ Ostravy. Z jihu je ohraničuje řeka Opava, na západš končí­ těsně před městem Opava, ze severu je uzaví­rá polské hranice a z východu řeka Odra.

Soubor:Hultschin1.gif

Jen tyto enklávy v zemi jsou osí­dleny původní­m obyvatelstvem, které nyní­ mohou žádat německý pas (kromě po republice roztroušených Sudetských i Protektorátní­ch Němců). Hlučí­nsko na Opavsku a nedaleké Těší­nsko. Obě oblasti náležely za války jako jediné pří­mo k říši (nikoliv k Sudetům). Obě oblasti jsou však osí­dleny původní­m slovanským obyvatelstvem, které se v jisté době vnitřně přiklonilo k němectví­ (Hlučí­nsko pod pruským záborem v letech 1742-1920 a znovu pod německou říší­ v letech 1938-1945, větší­ část Těší­nska přičleněna k Německu v letech 1939-1945). V obou oblastech si nyní­ puvodní­ obyvatelstvo masově žádá o německé občanství­. (Mají­ nárok na dvojí­ občanství­, tedy české i německé). Lidé na Těší­nsku mají­ nárok na německý pas jen dí­ky válečnému se přihlášení­ ke slezské národnosti, takzvané "volkslistě". Když Němci v září­ roku 1939 okupovali Polsko, dostalo se do říše i Těší­nsko. To už od ří­jna předchozí­ho roku náleželo Polsku na základě mnichovské dohody. V čase polské okupace Těší­nska byl vládnoucí­mi Poláky diskriminován český i německý živel, po pří­chodu Němců však dostala většina starousedlí­ků šanci perzekucí­m se vyhnout. "Vytvoření­m kategorií­ slezské národnosti a jazyka dali Němci národnostně nevyhraněnému obyvatelstvu Těší­nska šanci zvolit si pří­slušnost. Nejprve na podzim roku 1939 každý občan Těší­nska otiskl svůj palec na přidělenou úřední­ listinu a zvolil si národnost. "Palčowka", jak se německé policejní­ registraci lidově ří­kalo, byla základem pro pozdější­ zápis na seznam "volkslistářů". Přihlášení­m se ke slezské národnosti si v prvé řadě ochránili vlastní­ majetek a odvrátili hrozbu perzekucí­ ze strany německých orgánů. Ví­ce než sedmdesát procent tehdejší­ch obyvatel Těší­nska proto nakonec "volkslistu" přijalo. Teprve s listopadovou revolucí­ ožívá na Těší­nsku i zájem o "volkslistu", a hlavně o výhody s ní­ dnes spojené. Kolik obyvatel Těší­nska má dnes na německé občanství­ nárok, se dá jen odhadovat. Napří­klad i podle počtu těch, kteří­ se k "volkslistě" přihlásili za války, což představovalo 180 tisí­c obyvatel Těší­nska. Petileté anabáze obyvatel Těší­nska v německé říši je dostatečným důvodem pro dnešní­ Německo, aby zdejší­m občanům přiznalo německé pasy.


Deutsche Volksliste 2.

Jak již bylo řečeno, na obsazených území Polska (včetne Hlučí­nska a Těší­nska) a Svobodného města Danzig (Gdansko) byl zří­zen registr pro Volksdeutsche - Deutsche Volksliste. Ta měla 4 oddělení­: Osoby začleněné do 1. nebo 2. oddělení­ získali s účiností ­k 26.10.1939 německou státní­ pří­slušnost. Dostali modrý Volkslisten-průkaz. Osoby začleněné do 3. oddělení­ zí­skali německou státní­ pří­slušnost auf Widerruf. Automaticky zí­skali německé občanství­ pokud se přihlásili k německé národnosti. Dostali zelený Volkslisten-průkaz. Par. 5 odst. 2 Verordnung über die Deutsche Volksliste říká: Zisk německé státní­ příslušnosti lze odvolat jen do 10ti let. (...) V pří­padě odvolání­ (Widerruf) se ztrácí­ německá státní­ pří­slušnost. (...) Při zřeknutí­ se 10ti leté lhůty na odvolání­ dochází­ ke konečnému zí­skání­ (tritt der entgültige Erwerb..) německé státní­ pří­slušnosti. Do 4. oddělení­ byli začleněni všichni sympatizanti s němectví­m jiné národnosti. Ti mohli na žádost zí­skat německé státní­ občanství­. Měli červený Volkslisten-průkaz. Ti, co byli zahrnuti do 1. a 2. oddělení­ mají­ dnes bezproblémově nárok na německý pas. Oddělení­ 3. je nutné podrobit zkoumaní­ a nechat rozhodnout německé úřední­ky podle jejich záznamu k dané rodině.


Povolení k pobytu

 • Nejvyšší forma povolení k pobytu je Aufenthaltsberechtigung (právo na pobyt). Dotyčný má všechny práva jako Němec, nemá pouze volební právo. Nemůže být z Německa ani nikdy vyhoštěn a nebude stejně jako Němec vydán do jiné země. Děti mají automaticky dvojí občanství do 21 let, potom se musí rozhodnout které si nechají, nebo požádat o zachování dvojího občanství z nějakého důvodu. Vyřízení Aufenthaltsberechtigung je trochu komplikované. Musíš mít zaplaceno minimálně 60 měsíců do důchodového systému, předložit velký výpis z německého rejstříku trestu... atd.

Možnost dvojího občanství od roku 2014

Pro dospělé

Češi si od 1.1.2014 můžou zažádat o české občanství a ponechat si německé.

Od 1.1.2014 již nebude součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství, resp. takovým osobám bude tato nová právní norma umožňovat v plné míře disponovat tzv. dvojím státním občanstvím.

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství bude od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství České republiky). O prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky již nebudou nadále rozhodovat zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady.

Pro děti

Novinka od 20.prosince 2014: děti s dvěmi pasy a narozené v Německu od 20.12.1993 si můžou ponechat obojí občanství. Podmínkou je, že do 21ti let stráví v Německu minimálně 8 let života nebo chodí 6 let do školy nebo zde získají německé vzdělání.

Dítě narozené v Německu

 • nezískává automaticky německé občanství, získá občanství po svých rodičích.
 • Pokud později jeden rodič získá německé občanství, získá jej po něm taky jeho/její dítě.
 • Děti se do 20.12.2014 musely mezi 18-23 lety rozhodnout, které občanství si ponechají.
 • Novinka od 20.prosince 2014: děti s dvěmi pasy a narozené v Německu od 20.12.1993 si můžou ponechat obojí občanství. Podmínkou je, že do 21ti let stráví v Německu minimálně 8 let života nebo chodí 6 let do školy nebo zde získají německé vzdělání.

Odkazy


Toolbox

Impressum (Pravidla stránky) | Kontakt | Mnichov.de © 2024

Stránka Čechů a Slováků o životě, práci a studiu v Mnichově - Německu. Užitečné články s aktuálními informacemi o životě, práci, studiu, kultuře, památkách, akcích v Mnichově i jinde v Německu. Diskuze, inzerce ubytování, práce i seznámení, galerie s fotkami, spolujízda z a do Mnichova. Vše co potřebujete vědět pokud se chystáte vycestovat a nebo přestěhovat do Mnichova - Německa.

Odkazy | spolujizda | Zahnarzt München