Krajane.cz - Belgie | Británie | Francie | Německo | Irsko | Kanada | Nizozemsko | Nový Zéland | Rakousko | Řecko | Švédsko | Švýcarsko | USA
Aachen | Augsburg | Berlin | Bonn | Bremen | Dortmund | Dresden | Düsseldorf | Erfurt | Frankfurt | Freiburg | Hamburg | Hannover | Karlsruhe | Kassel | Kiel | Köln | Konstanz | Leipzig | Magdeburg | Mainz | Mannheim | München | Nürnberg | Passau | Regensburg | Rostock | Saarland | Stuttgart | Trier | Ulm | Wiesbaden | Würzburg | Jinde v Německu
Vítejte :) | Uživatel: Heslo: Pamatovat: | Zaregistrovat! | Heslo? | cz sk de en
Personal tools
Views

Pracovní povolení v Německu


From Wiki

Jump to: navigation, search
Pracovní povolení v Německu (München)

Od 1.05.2011 nepotřebujete pracovní povolení - pracovní trh v Německu a Rakousku je volně otevřen pro všechny Čechy a Slováky bez omezení.

 • Přechodné období trvalo až do 30.4. 2011. Tzn. omezení platí pouze do 30.4.2011, tzn. do 30.4.2011 můžou češti/slovenští studenti v Německu odpracovat 90 dní.
 • NOVÉ: Od ca r. 2009: Pracovní povolení získáte po 3 letech pobytu v Německu (Nepřetržíté přihlášení). (Zděleno na KVR München 03/2010)
 • Od 1.1.2009 nemusí zaměstnavatel dokazovat, že stejnou pozici může teoreticky vykonávat jiný vysokoškolák pocházející z Německa (starých členů EU).
 • Žádost o udělení prac. povolení - Soubor:Vermittlungsauftrag-Stellenbeschreibung.pdf
  • Tuto žádost vyplníte Vy a firma v Německu, odevzdáte na místním prac. úřadě. I když má firma zájem je pro rychlost udělení prac. povolení dobré, aby firma pozvala na pohovor všechny ostatní uchazeče doporučené prac. úřadem, ty může pak samozřejmě odmítnout a po té zažádat prac. úřad o udělení prac. povolení pro Vás. K žádosti přiložte i Váš životopis s doklady o dosaženém vzdělání.
  • Vyřízení pracovního povolení trvá asi 2-3 týdny, někdy déle.
  • Velkou šanci na získání prac. povolení máte u českých firem nebo u firem, které nějak potřebují vaše znalosti českého jazyka (v čemž vám nemůžou konkurovat žádní Němci ani jiní členové EU), nejlépe firmy, které se snaží prosadit v ČR, popř. české restaurace v Německu.
  • Dostanete pracovní povolení na 1 rok pro práci jen u dané firmy, která si vás vyžádala, po jednom roce si můžete požádat o neomezené prac. povolení pro práci i v jiných firmách, takže nejen neomezené časově, ale taky na kteroukoliv jinou firmu, kde už např. není potřeba vašich znalostí českého jazyka.


Pro státní příslušníky z kandidátských zemí, kteří jsou v okamžiku vstupu 1. května 2004 anebo potom nejméně dvanáct měsíců zaměstnáni u zaměstnavatele v Německu, počítá přístupová smlouva s tím, že získají neomezené právo přístupu na trh práce. Platí to rovněž pro rodinné příslušníky těchto zaměstnanců, kteří u nich v okamžiku vstupu bydlí nebo po pozdějším přicestování pobývali v Německu nejméně 18 měsíců. Toto neplatí pro zaměstnance, kteří jsou pouze vysláni dočasně do Německa v rámci volného pohybu služeb nebo smlouvy o dílo nebo pro Au Pair, účastníky dobrovolného roku nebo praktikanty. Pro rodinné příslušníky (manžele/ky nebo děti do 21 let) zaměstnanců s povolením k pobytu EU existuje také nárok na udělení pracovního oprávnění. Pracovní povolení ztratí platnost při dlouhodobější nepřítomnosti. Mimoto počítá přístupová smlouva pro pracovníky z kandidátských zemí s tím, že jim při novém povolování zaměstnání v Německu musí být dána přednost před povoleními pro pracovní síly ze třetích zemí (tzv. komunitární preference). Získání zaměstnání je i nadále možné pouze se souhlasem příslušného pracovního úřadu.


Pro občany České republiky zůstávají omezení v přístupu na německý pracovní trh zachována a nadále platí národní a bilaterální úpravy přijetí na pracovní trh. Podle tohoto je zpravidla pro zahraniční zaměstnance potřebné pracovní povolení a pracovní povolení může být uděleno pouze pro určité, přesně stanovené činnosti. Tyto úpravy neplatí pro rodinné příslušníky českých občanů, kteří nevlastní občanství některého členského státu Evropského hospodářského prostoru. Další nebo podrobnější dotazy Vám budou zodpovězeny telefonicky (00420-257113269), faxem (00420-257531486) nebo e-mailem (zreg@prag.auswaertiges-amt.de)


Contents

Pro živnostníky

 • "Pro získání neomezeného pracovního povolení v jsme na německém pracovním úřadě museli předložit potvrzení z ČR o odhlášení z pobytu a potvrzení z Kreisvewalt. ref. (dnešního data), že tu máme trvalý pobyt - nepřerušený - delší než 3 roky + živnosták delší 4 let."

Zprostředkování zaměstnání v Německu na dobu čtyř měsíců ročně, zprostředkování zaměstnání pomocných stánkařů na dobu devíti měsíců

Povolení k pobytu pro sezónní zaměstnance čeští státní příslušníci mohou pracovat až čtyři měsíce v roce jako sezónní zaměstnanci ve Spolkové republice Německo. Pracovní činnosti musí nejprve předcházet zprostředkování českým a německým pracovním úřadem. Zprostředkování je omezeno na pracovní činnost v zemědělském a lesním hospodářství, v pohostinství a v hotelech, na zpracování ovoce a zeleniny a zpracování dřeva na pilách. U kategorie pomocní stánkaři (Schaustellergehilfen) se maximální doba stanovuje na devět měsíců v kalendářním roce.


Pomocníci / pomocnice v domácnostech s osobou vyžadující péči

Od 1.1.2005 se opět povoluje toto zaměstnávání s pojistnou povinností na plný pracovní úvazek v délce do tří let na domácí práce v domácnostech s osobou vyžadující péči. Při adresném zprostředkování (německý zaměstnavatel a český žadatel jsou již předběžně dohodnuti na pracovním poměru) podá německý zaměstnavatel na místně příslušném úřadu práce v SRN vyplněný dvojjazyčný „Příslib zaměstnání pro pomocníka v domácnosti/Pracovní smlouva mezi zadavatelem a poskytovatelem domácí péče“. Tento úřad práce zašle formulář na ZAV v Bonnu. ZAV zašle tento příslib na SSZ, která jej zaeviduje, potvrdí razítkem a podpisem. Poté jej postoupí příslušnému úřadu práce (dle místa bydliště žadatele), který vydá příslib proti podpisu žadateli.


Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) Abteilung ZIHOGA Villemobler Str. 76, 53123 Bonn Tel: 49-228-713-0 Fax: 49-228-713-111, Internet: http://www.arbeitsagentur.de/ Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním právu 1 1 28 01 Praha 2 Tel.: 221 92 11 11 Fax: 221 92 26 64, Internet: http://www.mpsv.cz/


Žádost o přijetí jako sezónního zaměstnance

podává zaměstnavatel společně s pracovní smlouvou a vlastnoručně podepsaným příslibem přijetí do zaměstnání na místně příslušném německém úřadu práce. Německý úřad práce postoupí dále schválenou žádost ústředí pro zprostředkování práce (ZAV), které ji předá Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Toto poté zašle podklady místně příslušnému českému úřadu práce, který vyrozumí žadatele.


Vzájemné zaměstnání českých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí na dobu 12-18 měsíců K zaměstnání na území druhého státu mohou být vysláni občané, kteří a) mají ukončené odborné vzdělání pro profesi, kterou budou vykonávat b) mají zájem o rozšíření svých odborných a jazykových znalostí c) při vstupu do zaměstnání nejsou mladší 18 let a starší 40 let


Žadatel doloží na příslušný úřad práce žádost, která musí být vyplněna v německém jazyce, která obsahuje : - strana s osobními údaji a dvěma fotografiemi - strana s přehledem o dosavadním zaměstnání žadatele - doklad o jazykových znalostech, ověřený jaz. školou nebo osobou k tomu kompetentní - doklad o kvalifikaci, ověřená kopie úředně přeložená do německého jazyka - vlastnoručně podepsaný životopis v německém jazyce - pracovní smlouvu od německého zaměstnavatele, žadatel může požádat o zprostředkování do SRN i v případě, že nemá prac. smlouvu od zaměstnavatele. ZAV (Centrála pro zprostředkování práce se pro něj pokusí zaměstnání vyhledat).


Přeshraniční pracovníci - pendleři

Opatření pro osoby pravidelně překračující hranice za účelem zaměstnání v Německu Toto opatření se týká cizinců, kteří žijí v pohraniční oblasti státu, sousedícího se Spolkovou republikou Německo, kterým lze udělit pracovní povolení za účelem závislé pracovní činnosti v rámci vyznačených hraničních zón. Předpokladem je, že zahraniční pracovníci se denně vrací do svého domovského státu nebo že jejich pracovní činnost je omezena nejdéle na dva dny v týdnu.

Český zaměstnanec se obrátí na příslušný úřad práce v německé pohraniční zóně a zažádá o pracovní povolení. Pracovní povolení se uděluje dle situace na pracovním trhu. Udělené pracovní povolení je předpokladem k získání tzv. průkazu pro osoby pravidelně překračující hranice, který vystavuje příslušný cizinecký úřad. Průkaz se vystavuje na dobu dvou let s možností prodloužení na pět let.

Velvyslanectví bohužel nemůže podávat informace o konkrétních pracovních možnostech v Německu ani zprostředkovávat pracovní místa. Informace uděluje ústředí pro zprostředkování práce (ZAV). Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Villemombler Straße 76, 53123 Bonn tel.: 49-228-713-0 fax: 49-228-713-1111 internet: http://www.arbeitsamt.de/


Informace o zaměstnání jako zaměstnanec na základě smlouvy o dílo ve Spolkové republice Německo uděluje české Ministerstvo průmyslu a obchodu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 Praha 1 tel.: 224 85 11 11 fax: 224 81 10 89

Pro české občany, kteří v době vstupu ČR do EU (1.5.2004) nebo později byli zaměstnáni již minimálně dvanáct měsíců u zaměstnavatele v Německu, pamatuje přístupová smlouva na to, že mají nárok na udělení pracovního povolení EU. Toto platí také pro jejich rodinné příslušníky, kteří v době přístupu u nich žijí nebo po pozdějším vstupu se minimálně 18 měsíců v Německu zdržovali. Toto neplatí pro zaměstnance, kteří jsou pouze vysláni dočasně do Německa v rámci volného pohybu služeb nebo smlouvy o dílo nebo pro Au Pair, účastníky dobrovolného roku nebo praktikanty. Pracovní povolení ztratí platnost při douhodobější nepřítomnosti. Pro rodinné příslušníky (manželé/ky nebo děti do 21 let) zaměstnanců s povolením k pobytu EU existuje také nárok na udělení pracovního oprávnění.


Nárok na "neomezené" pracovní povolení automaticky získavají:

"Neomezené" znamená na jakoukoliv práci, po dobu pobytu v Německu.

Získávají:

 • Ti, kteří pracovali mininálně 12 měsíců v SRN na plný nebo částečný úvazek (vollzeit nebo teilzeit). Platí taky pro rodinné příslušníky. (Platí prý dokonce i pro roční minijob (400,-€ Basis) např. u McDonaldu)
 • (Studenti po 6 ti letech studia v SRN)
  • v r. 2006 ještě vydávali, pak to bylo zrušeno, nevím zda ještě vydávají. Neplatí pro rodinné příslušníky, dostanou pouze povolení k pobytu (které Češi a Slováci jako členové EU samozřejmě už mají)
 • Samozřejmě získají jen ti, kteří si o to požádají. Žádost o vystavení je možné podat na místním prac. úřadě. Odpověď přijde poštou zhruba do týdne. Je možné vyřídit taky na počkání.

Týdenní pracovní doba a dovolená

 • Týdenní pracovní doba: liší se opět pro jednotlivé obory Dovolená: 4 týdny, pro nekteré odvětví je delší

Použité zdroje informací a více info

Odkazy

 • Dnet.at - Welche Prognosen liegen für das mit der Osterweiterung einhergehende Pendel- und Migrationsverhalten aus den neuen Mitgliedsstaaten Slowenien, Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen vor und wie können sie bewertet werden? Wie sahen die Wanderungsströme der Vergangenheit (z.B. in Bezug auf die einzelnen Bundesländer) aus?
 • 9.2.2006: oe-journal.at - Österreich nimmt Verlängerung in Anspruch - Verlängerung wegen Situation am Arbeitsmarkt und geografischer Nähe zu den neuen Mitgliedsstaaten notwendig
 • 9.3.2006: Der-arbeitsmarkt.ch - Mindestens sechs EU-Staaten öffnen Arbeitsmarkt für Osteuropäer
 • 6.4.2007 - Aktualne.cz - Nizozemsko otevře od května 2007 svůj prac. trh pro nové členské státy EU
 • 1.11.2007 otevře prac. trh pro nové členské státy EU taky Lucembursko

Toolbox

Impressum (Pravidla stránky) | Kontakt | Mnichov.de © 2024

Stránka Čechů a Slováků o životě, práci a studiu v Mnichově - Německu. Užitečné články s aktuálními informacemi o životě, práci, studiu, kultuře, památkách, akcích v Mnichově i jinde v Německu. Diskuze, inzerce ubytování, práce i seznámení, galerie s fotkami, spolujízda z a do Mnichova. Vše co potřebujete vědět pokud se chystáte vycestovat a nebo přestěhovat do Mnichova - Německa.

Odkazy | spolujizda | Zahnarzt München